Όρος Λάκμος (Περιστέρι)

Ο Λάκμος είναι ένα μεγάλο βουνό που βρίσκεται νότια του Μετσόβου στα σύνορα των νομών Άρτας και Τρικάλων, σε υψόμετρο 1700 μέτρα και ανήκει στη νότια Πίνδο. Η υψηλότερη κορυφή του είναι η Τσούκα-Ρέλα με υψόμετρο 2295 μέτρα. Η έκταση της περιοχής είναι 20.020 εκτάρια και το κύριο πέτρωμά της είναι ασβεστόλιθος αναμιγμένος σε μερικά σημεία με φλύσχη. Ο Λάκμος είναι ένα γυμνό βουνό με αλπικά και υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις και πετρώδεις πλαγιές, απόκρημνες πλευρές, ορεινά ρυάκια και πηγές. Από την περιοχή αυτή πηγάζουν ο ποταμός Αχελώος, καθώς επίσης και οι παραπόταμοι του Αράχθου Καλλαρίτικος και Μετσοβίτικος. Το βουνό παρουσιάζει μεγάλη διάβρωση εξαιτίας της έντονης αποψίλωσης. Η δασική ζώνη είναι πολύ περιορισμένη και παρουσιάζεται κυρίως με τη μορφή συστάδων, όπως στην περίπτωση της Abies borisii-regis, η οποία σχηματίζει εκτεταμένες συστάδες στο βόρειο και το βορειοανατολικό τμήμα του βουνού. Στις ανατολικές πλαγιές στα χαμηλότερα υψόμετρα, το δάσος της Abies- borissi-regis αναμιγνύεται με διάσπαρτα άτομα Quercus και άλλων φυλλοβόλων δέντρων, ενώ διακόπτεται από βοσκότοπους. Στις δυτικές και βόρειες πλαγιές σε υψόμετρο 600-800 μέτρα έχει γίνει περιορισμένη αναδάσωση με Pinus nigra. Η περιοχή του Λάκμου είναι γνωστή για την παραδοσιακή εκτεταμένη κτηνοτροφία της.

Στους τύπους οικοτόπων της περιοχής περιλαμβάνονται ορεινά και μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους, υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, λιθώνες βαλκανικής χερσονήσου, απόκρημνα ορεινά βράχια της κεντρικής Ελλάδας, ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii-regis, δάση με Quercus frainetto, δάση ορεινών κωνοφόρων με πευκοδάση Pinus nigra ssp. pallasiana, δασώδεις φυτοκοινωνίες με Juniperus foetidissima. Στα προστατευόμενα ζωϊκά είδη της περιοχής ανήκουν τα Ursus arctos, Bombina variegate, Vipera ursinii. Τέλος η περιοχή είναι πολύ σημαντική λόγω των χαρακτηριστικών αλπικών οικοτόπων της, στους οποίους υπάρχουν πολλά ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά. Είναι επίσης σημαντική η παρουσία πολλών τάξεων, ενδημικών της βαλκανικής.

Κείμενα:

  • Βασίλης Χρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος της 'Πίνδος Περιβαλλοντική'
  • Λεοντίου Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος