Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Πάργα εώς Άγιος Θωμάς

Η περιοχή βρίσκεται στις ακτές της δυτικής Ελλάδας, σε υψόμετρο 12 μέτρα, μεταξύ της Πάργας και του ακρωτηρίου του Αγ. Θωμά. Η έκτασή της είναι 1460 εκτάρια. Στον κόλπο της Πάργας το υπόστρωμα είναι το μισό αμμώδες με λεπτόκοκκη άμμο και το μισό βραχώδες. Μπροστά στον κόλπο υπάρχει μία μικρή βραχώδης νησίδα, έκτασης περίπου 3000 τμ., με απότομες ακτές. Στην ανατολική ακτή όπου το υπόστρωμα του βυθού είναι βραχώδες, κυριαρχούν φαιοφύκη κι ιδιαίτερα οι κοινότητες Cystoseiretum. Το φυτό Cymodocea nodosa σχηματίζει πυκνούς πληθυσμούς κοντά στο δέλτα του Αχέροντα. Τα λιβάδια της Posidonia oceanica εκτείνονται σε θαλάσσια βάθη από 1,5 έως 5 μέτρα μέσα στον κόλπο της Πάργας και στη συνέχεια φύονται παράλληλα με την ακτογραμμή σε βάθος μέχρι 25 μέτρα.

Οι τύποι οικοτόπων της περιοχής είναι εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδώνιες), εκβολές ποταμών, ύφαλοι. Από τα ζωικά είδη της περιοχής στα προστατευόμενα ανήκει το Tursiops truncatus. Η περιοχή έχει προταθεί για ένταξη στο δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» καθώς είναι μία από τις πλουσιότερες ακτές του Ιονίου. Το μεσογειακό ενδημικό θαλάσσιο φυτικό είδος, Posidonia oceanica φύεται σε άμμο με κάθετα και οριζόντια ριζώματα. Μέσα στο υπόστρωμα τα ριζώματα σχηματίζουν ένα συνεχές δίκτυο. Η φυτοκοινωνία Posidonietum oceanicae αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου. Το θαλάσσιο φανερόγαμο Cymodocea nodosa σχηματίζει ένα πολύ πυκνό πληθυσμό κο ν στο δέλτα το υ τά Αχέροντα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πλούσια χλωρίδα και βλάστηση μακροφυκών. Ο συνολικός αριθμός των θαλάσσιων μακροφυκών είναι 117. Το φαιοφύκος Cystoseira crinita σχηματίζει στο σκληρό υπόστρωμα την κοινωνία Cytoseiretum crinitae. Τα είδη του γένους Cystoseira αποτελούν την κυριότερη βιομάζα φυκών στην ανώτερη υποπαραλιακή ζώνη. Από πανιδολογική άποψη σημαντική είναι η παρουσία του ρινοδέλφινου Tursiops truncatus.

Κείμενα:

  • Βασίλης Χρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος της 'Πίνδος Περιβαλλοντική'
  • Λεοντίου Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος