ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Οργανώνει δράσεις που αφορούν την προστασία των δασών και την δασοπυρόσβεση, τη φύλαξη της άγριας φύσης, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα εθελοντικά προγράμματα δασοπροστασίας έχουν συνήθως συνολική διάρκεια δύο μηνών. Η εργασία των εθελοντών περιλαμβάνει περιπολίες σε επιλεγμένα σημεία του Εθνικού Πάρκου και στελέχωση των πυροφυλακίων με στόχο την παρατήρηση καθώς και την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Επίσης οι εθελοντές ασχολούνται με την συντήρηση, τον καθαρισμό, την σήμανση και διάνοιξη των υφιστάμενων και παλαιών μονοπατιών, όπως και των πολιτιστικών μνημείων.

Τα εθελοντικά προγράμματα πραγματοποιούνται πάντα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου.

Δράσεις εθελοντισμού που πραγματοποιηθήκαν από την «Πίνδος Περιβαλλοντική»:

2000-2003: Οργάνωση και υλοποίηση καλοκαιρινού προγράμματος δασοπροστασίας - δασοπυρόσβεσης στην Β. Πίνδο με τη συμμετοχή ετησίως 20 Ελλήνων εθελοντών και 15 εθελοντών από χώρες της Ευρώπης («Πίνδος Περιβαλλοντική» - E.V.S- «Αρκτούρος».

2003 - 2005: Εκπόνηση και υλοποίηση, στα πλαίσια της δράσης «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. των προγραμμάτων: Φύλαξη Δασοπροστασία των δασών του εθνικού πάρκου Βόρειας Πίνδου. («Πίνδος Περιβαλλοντική» -Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε).

2004-2005: Εθελοντική δράση με συμμετοχή φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την προστασία, καταμέτρηση και ανάδειξη των αγριόγιδων της Τύμφης.

2005: Δράση Πυροπροστασίας των δασών της Πίνδου με την συμμετοχή 20 εθελοντών («Καλλιστώ» - «Πίνδος Περιβαλλοντική»).

2006: Δράση Πυροπροστασίας των δασών της Πίνδου με την συμμετοχή 15 εθελοντών («Πίνδος Περιβαλλοντική»).

2007: Δράση Πυροπροστασίας των δασών της Πίνδου με την συμμετοχή 40 εθελοντών. Κοινό πρόγραμμα: W.W.F. Ελλάς - «Καλλιστώ»- «Πίνδος Περιβαλλοντική».

2008: Δράση Πυροπροστασίας των δασών της Πίνδου με την συμμετοχή 40 εθελοντών. Κοινό πρόγραμμα: W.W.F. Ελλάς - «Καλλιστώ» «Πίνδος Περιβαλλοντική».

2008: Βαλκανικό συνέδριο με θέμα «Οι δασικές πυρκαγιές και η συμμετοχή εθελοντών» με την συμμετοχή 50 εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία - Βοβούσα Οκτώβριος 2008 (Γ.Γ.Ν.Γ- «Πίνδος Περιβαλλοντική»).

2007- 2010: Συνεργασία με το Ίδρυμα Λάτση και το W.W.F. Ελλάς στο τριετές πρόγραμμα «Είναι Καθήκον μας» στον τομέα της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών.

2007- 2010: Οργάνωση Εθελοντικής Ομάδας Δασοπυρόσβεσης σε συνεργασία με το W.W.F. Ελλάς και παροχή υλικών δασοπυρόσβεσης από το Ίδρυμα Λάτση μέσω του προγράμματος «Είναι Καθήκον μας», (παροχή οχήματος 4χ4,υλικού δασοπυρόσβεσης, μέσων ατομικής προστασίας).

2009: Δράση Πυροπροστασίας των δασών της Πίνδου με την συμμετοχή 40 εθελοντών. Κοινό πρόγραμμα: W.W.F. Ελλάς - «Καλλιστώ»- «Πίνδος Περιβαλλοντική».

2010: Δράση Πυροπροστασίας των δασών της Πίνδου με την συμμετοχή 30 εθελοντών. Κοινό πρόγραμμα: W.W.F. Ελλάς - «Πίνδος Περιβαλλοντική». 

2011: Δράση Πυροπροστασίας των δασών της Πίνδου με την συμμετοχή 30 εθελοντών. Κοινό πρόγραμμα: W.W.F. Ελλάς - Πίνδος Περιβαλλοντική.