| αφιερώματα

Η βιολόγος και συντονίστρια των προγραμμάτων της «Πίνδος Περιβαλλοντική» Τόνια Γαλάνη μιλάει για τον ποταμό Αώο και την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030