Ο ποταμός Αώος/Vjosa κυλά στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και «συνοδεύει» ή εκφράζει
την ύπαρξη και τη μεταμόρφωση ολόκληρων κοινωνιών.
Δεν είναι απλώς ένα ποτάμι. Είναι Τόπος, είναι Πολιτισμός, είναι Φύση και Άνθρωπος. Ένα οικοσύστημα χάρη στο οποίο οι τοπικές κοινότητες δημιούργησαν τον πολιτισμό τους και έφτιαξαν μια ταυτότητα που καθορίζει την αέναη αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος και τη δυναμική του τοπίου.
Αυτές τις τοπικές κοινότητες και τους πολιτισμούς που ενώνει ο Αώος, μάς συστήνει σε αυτό το βιβλίο ο καθηγητής Κοινωνικής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βασίλης Νιτσιάκος. Ένα «ταξίδι» στα χωριά του Αώου, στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές τους, στη μουσική, στην παράδοση, στους ήχους, στα μνημεία, στα στοιχεία της φύσης που σμίλεψαν την ψυχή των ανθρώπων του τόπου αυτού, στους δρόμους του πολιτισμού.