| Δράσεις

Τετάρτη 19 Μαΐου 2004 ώρα: 20:00

Συνεδριακό Κέντρο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (πρώην ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.-Στοά Σάρκα)

Τα ωδικά πουλιά του Εθνικού Δρυμού της Πίνδου

Παρουσίαση του Δρυμού και των ωδικών πουλιών του & επιστημονική εισήγηση με θέμα: «Ανάλυση της βιοκοινότητας των ωδικών πουλιών και διαχειριστικές εφαρμογές»

Συνδιοργάνωση: Πίνδος Περιβαλλοντική, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κοινότητες Βωβούσας και Μηλεάς.