Ο ποταμός Αώος/Vjosa αποτελεί έναν από τους τελευταίους ελεύθερους και άγριους ποταμούς της Ευρώπης.Από τις μεγαλύτερες απειλές για τον Αώο και το οικοσύστημά του, είναι ο σχεδιασμός φραγμάτων. Με τον Αώο να διαθέτει ένα τεράστιο υδάτινο πλούτο, το επενδυτικό ενδιαφέρον για μεγάλα ή μικρά φράγματα εξακολουθεί να υφίσταται.

Η «Πίνδος Περιβαλλοντική», σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς, προσπαθεί να προωθήσει το μήνυμα «Σώζοντας τον τελευταίο ποταμό ελεύθερης ροής της Ευρώπης», έχοντας ως όραμα τη δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού εθνικού πάρκου, ενός ποταμού χωρίς φράγματα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, εντάσσεται και η προβολή ταινιών που μιλούν για τον Αώο και το οικοσύστημά του.

Από τις 23 Ιουλίου έως τις 28 Αυγούστου, σε διάφορα χωριά της Πίνδου, θα προβληθούν οι ταινίες «Blue Heart» της Patagonia και «Άγριος Αώος» του Artan Rama.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σάββατο 23 Ιουλίου: Δίστρατο

Κυριακή 24 Ιουλίου: Πάδες

Τετάρτη 3 Αυγούστου: Βρυσοχώρι

Σάββατο 6 Αυγούστου: Ηλιοχώρι

Τετάρτη 10 Αυγούστου: Περιβόλι

Σάββατο 27 Αυγούστου: Μηλιά

Κυριακή 28 Αυγούστου: Μέτσοβο

Όλες οι προβολές ξεκινούν στις 21:00. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

22/07/2022