| Ορεινές Περιοχές

Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων,Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων είναι μια ανοιχτή χερσαία περιοχή περίπου 3.380 τετρ. χιλ. και ο κύριος σκοπός ίδρυσής του είναι η διατήρηση της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της άγριας ζωής, παράλληλα με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης, έτσι ώστε όλα τα γνωρίσματα, φυσικά, ιστορικά και πολιτιστικά της προστατευόμενης περιοχής να διατηρηθούν ανεπηρέαστα για τις μελλοντικές γενιές.
Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Φ.Δ.:
https://www.tzoumerka-park.gr/