| Ορεινές Περιοχές

Πρόκειται για ένα μικρό γυμνό βουνό σε υψόμετρο 462 μέτρα, τμήμα του οποίου αποτελεί εθνικό μνημείο αφιερωμένο στη μνήμη των γυναικών της περιοχής που έπεσαν από τα απόκρημνα βράχια, γι να μην συλληφθούν από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος έχει κτιστεί στο σημείο πτώσης τους. Η περιοχή περιλαμβάνει περιορισμένη δασική ζώνη, απόκρημνα βράχια, καλλιεργούμενη γη και βοσκείται έντονα. Το τμήμα που βρίσκεται κάτω από το μνημείο έχει αναδασωθεί με τραχεία πεύκη (Pinus brutia). Εκεί αναπτύσσονται διάσπαρτα άτομα χνοώδους δρυός (Quercus pubescens) και κυπαρισσιού ( Cupressus sempervirens). Στον δρόμο προς το μνημείο υπάρχει σποραδική εμφάνιση της μακρολέπιας δρυός (Quercus macrolepis). Σε ότι αφορά την ποώδη χλωρίδα έχουν αναφερθεί δύο ενδημικά είδη της ελληνικής (Galium advenum) και της βαλκανικής (Saxifraga rotundifolia) χλωρίδας αντίστοιχα. Σε ότι αφορά την πανίδα υπάρχουν στοιχεία μόνο για την ορνιθοπανίδα της περιοχής και κυρίως για τα αρπακτικά που ζουν στους βραχώδεις οικοτόπους της περιοχής καθώς και για ένα είδος ερπετοπανίδας, το φίδι Vipera ammodytes το οποίο αναφέρεται στον κατάλογο ειδών της Συνθήκης της Βέρνης.

Στην ορνιθοπανίδα περιοχής ανήκουν: το όρνιο Gyps fulvus, το Σαΐνι Accipiter brevipes, Σταυλοχελίδονο Hirundo rustica, ο Σταυραετός Hieraaetus pennatus, Caprimulgus europaeus, η Λιοστριτσίδα Hippolais olivetorum, Γερακίνα Buteo buteo, Βουνοσταχτάρα Apus melba, (Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος Merops apiaster, Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus, Μιλτοχελίδονο Hirundo daurica, Κοκκινολαίμης Erithacus rubecula, Καρβουνιάρης Phoenicurus ochruros, Θαμνοτσιροβάκος Sylvia communis, Μαυροσκούφης Sylvia atricapilla, Μαυρομυγοχάφτης Ficedula hypoleuca, Σπίνος Fringilla coelebs, Λούγαρο Carduelis spinus.

Είναι φανερό πως η εκτεταμένη ανθρώπινη δραστηριότητα σε όλες της τις μορφές (υλοτομία, εντατική βόσκηση, πυρκαγιές, κυνήγι, κτηνοτροφία, τουρισμός) έχει επηρεάσει αρνητικά τόσο τη χλωρίδα όσο και την πανίδα της περιοχής αλλοιώνοντας ή/και καταστρέφοντας τα φυσικά ενδιαιτήματα.Σε όλη την περιοχή του όρους είναι σαφή τα ίχνη της υπερβόσκησης και παλαιότερων πυρκαγιών.

Στην περιοχή απαντούν οι εξής τύποι οικοτόπων: Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, απόκρημνα ορεινά βράχια της κεντρικής Ελλάδας, δάση με Quercus frainetto, δάση με Quercus ilex. Τέλος λίγα στοιχεία υπάρχουν για την ποώδη χλωρίδα της περιοχής.