| Ορεινές Περιοχές

Πρόκειται για μία ορεινή περιοχή στα σύνορα με την Αλβανία, σε υψόμετρο 200-1806 μέτρα και με έκταση 210 εκτάρια. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα υπάρχουν εκτεταμένες περιοχές με αλπικά βοσκοτόπια και τμήματα δάσους κωνοφόρων. Χαμηλότερα, κυριαρχούν θαμνώνες και το δάσος φυλλοβόλων. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η κτηνοτροφία, το κυνήγι, και η δασοπονία. Τα ενδιαιτήματα που απαρτίζουν την περιοχή είναι: Τεχνητά τοπία (5%: Χέρσα μέρη), Βραχώδεις περιοχές (5%: Εσωτερικοί απόκρημνοι βράχοι), Δάση και δασικές εκτάσεις (60%: Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση, Αυτοφυή κωνοφόρα δάση), Λιβάδια (20%: Αλπικά και υποαλπικά ποολίβαδα), Θαμνώνες (20%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί).

Η περιοχή προστατεύεται εθνικά σε χαμηλό επίπεδο και καθόλου διεθνώς. Τα 13.500 στρ. της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Παναγιά-Κουρούζα-Μακραλέξι/Λαβδάνη-Αγ. Μαρίνα Πογώ) και 199,060 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR2120009. Στην περιοχή ενδιαιτούν αρπακτικά όπως Neophron percnopterus (Ασπροπάρης), Aquila chrysaetos (Χρυσαετός), Falco naumanni (Κιρκινέζι) και πουλιά όπως το προστατευόμενο Pyrrhocorax pyrrhocorax (Κοκκινοκαλιακούδα) και το Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας). Οι κύριες απειλές είναι το κυνήγι, η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και η διάνοιξη δρόμων. Επιπλέον στις απειλές προστίθενται η εγκατάλειψη/μείωση της διαχείρισης της γης (μέτρια), η αγροτική εντατικοποίηση (χαμηλή) και η ανάπτυξη υποδομών (μέτρια).