Το έργο: Το Οικομουσείο του ποταμού Αώου (Vjosa) αποτελεί το βασικό αποτέλεσμα ενός έργου, που υλοποιείται αυτή τη στιγμή από τέσσερις οργανισμούς στην Ελλάδα και την Αλβανία σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας θα παραχθούν ένας τρίγλωσσος οδηγός που θα περιλαμβάνει τις διαδρομές του οικομουσείου, ένας διαδικτυακός τόπος και μία εικονική περιήγηση. Το οικομουσείο αναμένεται να ανοίξει για κοινό το φθινόπωρο του 2013.

Το Οικομουσείο του ποταμού Αωού (Vjosa) είναι ένα ανοιχτό μουσείο, χωρίς τοίχους, που αναδεικνύει τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής του ποταμού Αώου στα σύνορα Ελλάδας και Αλβανίας. Διαρθρώνεται σε τέσσερις θεματικές διαδρομές και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Μέσα από το οικομουσείο οι τοπικές κοινότητες μπορούν να διατηρήσουν και να διαχειριστούν την κληρονομιά τους, συμβάλλοντας ενεργά με ένα ακόμη τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής τους. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να προσκαλέσουμε όποιον επιθυμεί να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, να γίνει μέλος του δικτύου του Οικομουσείου του ποταμού Αώου (Vjosa).