| αφιερώματα

Ο Νίκος Κατσουλάκος, μηχανολόγος μηχανικός, καταθέτει την πρόταση της «Πίνδος Περιβαλλοντική» για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον του ποταμού Αώου.