Ποιοί είμαστε

Η ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τα Ιωάννινα που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου για την μελέτη, διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε το 1999.

Στόχοι

Κοινή μας ιδεολογική αφετηρία είναι η αίσθηση του χρέους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη και ο συνειδητός αγώνας κατά όποιων δράσεων υποβαθμίζουν τη φύση αλλά και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η Πίνδος Περιβαλλοντική δρα τοπικά, έχοντας ως στόχο τη διατήρηση και την ορθολογική διαχείριση του τεράστιου βιολογικού πλούτου της περιοχής της Πίνδου, αλλά και στην αναβάθμιση του πολιτισμού σαν αναπόσπαστο κομμάτι της, παράλληλα με την ανάδειξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Πεδία δραστηριότητας

Δημόσια παρέμβαση για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Οργάνωση προγραμμάτων περιβαλλοντικού και πολιτισμικού εθελοντισμού.

Συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν την προστασία των δασών και την δασοπυρόσβεση.

Έκδοση οδηγών, βιβλίων, εντύπων και οπτικοακουστικών μέσων σχετικών με το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Συμμετοχή σε τοπικά, διαπεριφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

Σχεδιασμός και κατασκευή εποπτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών δράσεων.

Εκπόνηση μελετών για τη διάσωση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Λειτουργία

Η Πίνδος Περιβαλλοντική δρα σε εθελοντική βάση. Πέντε σημεία διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης και χαρακτηρίζουν τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων που την υποστηρίζουν:

Νομιμότητα

Κάθε δράση είναι καθ’ όλα νόμιμη και κάθε απόφαση λαμβάνεται με γνώμονα τη σύνεση, τη μετριοπάθεια και υπέρ της προστασίας της φύσης και του δημόσιου συμφέροντος.

Ανεξαρτησία

Ο χαρακτήρας της Πίνδου Περιβαλλοντικής είναι υπερκομματικός και δεν υπάρχει καμία πολιτική κατεύθυνση ή κομματική απόχρωση. Όλοι οι πολίτες είναι ελεύθεροι να εκφραστούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες που να στοχεύουν στην προστασία και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.

Αυτοχρηματοδότηση εθελοντικών δράσεων

Οι όποιοι οικονομικοί πόροι προέρχονται αποκλειστικά από τη συνειδητή οικονομική υποστήριξη των πολιτών και χορηγίες.

Οικονομική διαφάνεια

Κανένα μέλος της οργάνωσης ούτε η ίδια η οργάνωση δεν “βγάζει” ή καταχράται χρήματα. Υπάρχει πλήρης διαφάνεια και πλήρης έλεγχος από την Εφορία στη διαχείριση των προγραμμάτων και στο τέλος κάθε έτους γίνεται ισολογισμός εσόδων-εξόδων και υπάρχει μηδενικό κέρδος.

Εθελοντισμός

Η “θυσία” χρόνου και χρήματος είναι ο μοχλός κίνησης του βασικού φιλοπεριβαλλοντικού όγκου των δράσεων της οργάνωσης. Η Πίνδος Περιβαλλοντική είναι ομάδα πολιτών ανοιχτή σε κάθε έναν που θέλει να υποστηρίξει αυτήν την πρωτοβουλία.

Άνθρωποι στην οργάνωση:

Γιάννης Βραζιτούλης

Πρόεδρος

Βασίλης Χρήστου

Διευθύνων σύμβουλος, Υπεύθυνος Προγράμματος Δασοπροστασίας.

Βασιλική Κατή

Βιολόγος, Επικ. Καθηγήτρια Διατήρησης & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστήμιου Πατρών, Επιστημονική σύμβουλος.

Ergys Bejleri

Υπεύθυνος προγραμμάτων συνεργασίας με την Αλβανία.

Χαριτάκης Παπαιωάννου

M.Sc., βιολόγος - ιχθυολόγος, Επιστημονικός σύμβουλος.

Παναγιώτης Νάκος

Θεατρολόγος – Σκηνοθέτης – Ηθοποιός, Σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού.

Τζιόβας Κωνσταντίνος

Οργάνωση & Διοίκηση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.