Ποιοι είμαστε

Η «Πίνδος Περιβαλλοντική» είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τα Ιωάννινα που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου για την μελέτη, διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε το 1999.

Η ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  είναι ενταγμένη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αρ. μητρ. 26/2008 και καταγεγραμμένη στο μητρώο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΠΟ) της Ελλάδας

Στόχοι

Κοινή μας ιδεολογική αφετηρία είναι η αίσθηση του χρέους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη και ο συνειδητός αγώνας κατά όποιων δράσεων υποβαθμίζουν τη φύση αλλά και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η Πίνδος Περιβαλλοντική δρα τοπικά, έχοντας ως στόχο τη διατήρηση και την ορθολογική διαχείριση του τεράστιου βιολογικού πλούτου της περιοχής της Πίνδου, αλλά και στην αναβάθμιση του πολιτισμού σαν αναπόσπαστο κομμάτι της, παράλληλα με την ανάδειξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Πεδία δραστηριότητας

Δημόσια παρέμβαση για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Οργάνωση προγραμμάτων περιβαλλοντικού και πολιτισμικού εθελοντισμού.

Συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν την προστασία των δασών και την δασοπυρόσβεση.

Έκδοση οδηγών, βιβλίων, εντύπων και οπτικοακουστικών μέσων σχετικών με το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Συμμετοχή σε τοπικά, διαπεριφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

Σχεδιασμός και κατασκευή εποπτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών δράσεων.

Εκπόνηση μελετών για τη διάσωση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Λειτουργία

Η Πίνδος Περιβαλλοντική δρα σε εθελοντική βάση. Πέντε σημεία διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης και χαρακτηρίζουν τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων που την υποστηρίζουν:

Aνεξαρτησία

Η«Πίνδος Περιβαλλοντική» δρα με ανεξαρτησία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προγραμμάτων με στόχο την ανάδειξη περιβαλλοντικών προβλημάτων, την προστασία της φύσης και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.

Διαφάνεια

Οι οικονομικοί πόροι προέρχονται από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα, από χορηγίες και από τις δωρεές των πολιτών. Η «Πίνδος Περιβαλλοντική» τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός είναι ο μοχλός κίνησης του βασικού φιλοπεριβαλλοντικού όγκου των δράσεων της οργάνωσης. Η «Πίνδος Περιβαλλοντική» είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε θέλει να υποστηρίξει αυτήν την πρωτοβουλία.

Ομαδικότητα

Η «Πίνδος Περιβαλλοντική» είναι πάνω απ’ όλα ομάδα. Μας ενώνουν οι κοινοί στόχοι και το κοινό όραμα.

Εξωστρέφεια

Η «Πίνδος Περιβαλλοντική» είναι ανοιχτή σε νέες συνεργασίες, σε νέες ιδέες, σε οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη επαφή με την κοινωνία.

.

Άνθρωποι στην οργάνωση:

Γιάννης Βραζιτούλης

Πρόεδρος

Βασίλης Χρήστου

Διευθύνων σύμβουλος, Υπεύθυνος Προγράμματος Δασοπροστασίας.

Βασιλική Κατή

Βιολόγος, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,Επιστημονική σύμβουλος.

Ergys Bejleri

Υπεύθυνος προγραμμάτων συνεργασίας με την Αλβανία.

Χαριτάκης Παπαιωάννου

M.Sc., βιολόγος - ιχθυολόγος, Επιστημονικός σύμβουλος.

Τόνια Γαλάνη

Βιολόγος - Συντονίστρια προγραμμάτων

Τζιόβας Κωνσταντίνος

Οργάνωση & Διοίκηση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.