| Υγρότοποι

Ο Αμβρακικός κόλπος βρίσκεται στα δυτικά παράλια της Ελλάδας, ανάμεσα σε Ήπειρο και Στερεά Ελλάδα και μεταξύ των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας και Πρέβεζας. Αποτελεί το βορειότερο μεγάλο κόλπο της Δυτικής Ελλάδας και τα όρια του είναι: το Όρος Μακρυνόρος ανατολικά, η πεδιάδα της Άρτας προς βορρά, οι βόρειοι πρόποδες των Ακαρνανικών Ορέων, όπου σχηματίζονται οι επιμέρους πεδιάδες της Βόνιτσας και του Δρυμού στα νότια και τέλος η χερσόνησος της Πρέβεζας η οποία χωρίζει τον κόλπο από το Ιόνιο Πέλαγος δυτικά (ΕΛΚΕΘΕ, 1989).

Ο Αμβρακικός κόλπος είναι μια ρηχή (βάθη <65 m) και ημίκλειστη θαλάσσια περιοχή, με έντονη ποικιλομορφία στο θαλάσσιο διαμελισμό και αργό ρυθμό ανανέωσης νερού η οποία επικοινωνεί με την ανοικτή θάλασσα του Ιονίου Πελάγους μέσω ενός στενού (600m πλάτος) και ρηχού καναλιού(7 m βάθος) περιλαμβάνοντας ένα τεχνητό κανάλι πλοήγησης (Kapsimalis et al.,2005). Το μεγαλύτερο βάθος του κόλπου εντοπίζεται στο ανατολικό κομμάτι του και υπολογίζεται στα 63 m.

Ο Αμβρακικός κόλπος δέχεται γλυκά νερά από πολλούς ποταμούς και ρυάκια, οι σημαντικότεροι προμηθευτές των οποίων είναι οι ποταμοί Λούρος και Άραχθος. Τόσο ο Άραχθος ,με μέση υπολογισμένη παροχή ύδατος 68 m3/sec, όσο και ο Λούρος με 19,4 m3/sec (μετρήσεις ΔΕΗ 1951-1988) εκβάλλουν στο βορειότερο άκρο του κόλπου, δημιουργώντας μια κοινή δελταϊκή κοιλάδα 350 Km2 (Μερτζάνης, 1992). Η άνιση προσχωματική ικανότητα των ποταμών Λούρου και Αράχθου σε σχέση με τη γεωμορφολογία της λεκάνης δημιούργησαν το ιδιόμορφο τοπίο του Αμβρακικού, τις αβαθείς λιμνοθάλασσες που κυριαρχούν στα βορειοδυτικά της περιοχής και το διπλό δέλτα των ποταμών Λούρου και Αράχθου στα βορειοανατολικά.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Φ.Δ. Αμβρακικού Κόλπου : https://www.amvrakikos.eu/