Παλαιότερες δράσεις

Δράσεις εθελοντισμού που πραγματοποιηθήκαν από την «Πίνδος...

Περισσότερα

Εθελοντικό πρόγραμμα δασοπροστασίας Β. Πίνδου

Το εθελοντικό πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια δυο μηνών και η εργασία των...

Περισσότερα

Βαλκανικό σεμινάριο δασοπροστασίας

Βαλκανικό σεμινάριο δασοπροστασίας ”Δασικές πυρκαγιές, πολιτικές...

Περισσότερα