ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Πίνδος Περιβαλλοντική οργανώνει δράσεις που αφορούν την προστασία των δασών και την δασοπυρόσβεση, τη φύλαξη της άγριας φύσης, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα εθελοντικά προγράμματα δασοπροστασίας έχουν συνήθως συνολική διάρκεια δύο μηνών. Η εργασία των εθελοντών περιλαμβάνει περιπολίες σε επιλεγμένα σημεία του Εθνικού Πάρκου και στελέχωση των πυροφυλακίων με στόχο την παρατήρηση καθώς και την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Επίσης οι εθελοντές ασχολούνται με την συντήρηση, τον καθαρισμό, την σήμανση και διάνοιξη των υφιστάμενων και παλαιών μονοπατιών, όπως και των πολιτιστικών μνημείων.

Τα εθελοντικά προγράμματα πραγματοποιούνται πάντα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου.