Δράσεις Εθελοντισμού

Η Πίνδος Περιβαλλοντική οργανώνει δράσεις που αφορούν την προστασία των δασών και την δασοπυρόσβεση, τη φύλαξη της άγριας φύσης, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα εθελοντικά προγράμματα δασοπροστασίας έχουν συνήθως συνολική διάρκεια δύο μηνών. Η εργασία των εθελοντών περιλαμβάνει περιπολίες σε επιλεγμένα σημεία του Εθνικού Πάρκου και στελέχωση των πυροφυλακίων με στόχο την παρατήρηση καθώς και την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Επίσης οι εθελοντές ασχολούνται με την συντήρηση, τον καθαρισμό, την σήμανση και διάνοιξη των υφιστάμενων και παλαιών μονοπατιών, όπως και των πολιτιστικών μνημείων.

Τα εθελοντικά προγράμματα πραγματοποιούνται πάντα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου.

Παλαιότερες δράσεις

Δράσεις εθελοντισμού που πραγματοποιηθήκαν από την «Πίνδος...

Περισσότερα

Εθελοντικό πρόγραμμα δασοπροστασίας Β. Πίνδου

Το εθελοντικό πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια δυο μηνών και η εργασία των...

Περισσότερα

Βαλκανικό σεμινάριο δασοπροστασίας

Βαλκανικό σεμινάριο δασοπροστασίας ”Δασικές πυρκαγιές, πολιτικές...

Περισσότερα