Δεν υπάρχει Χάρτης
04/12/2019 - 06/12/2019
Ολοήμερο

Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων μας αφιερώνεται στη μελέτη, ανάδειξη και προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της περιοχής της Ηπείρου. Λαμβάνοντας υπόψη: α) την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, με τα τελευταία ελεύθερα ποτάμια της Ευρώπης να διατρέχουν τεράστιο κίνδυνο λόγω του σχεδιασμού καταστροφικών υδροηλεκτρικών έργων (μόνο στα Βαλκάνια σχεδιάζεται η κατασκευή περίπου 3,000 φραγμάτων, ακόμα και εντός προστατευόμενων περιοχών)