Δεν υπάρχει Χάρτης
20/11/2019 - 23/11/2019
12:00 πμ

Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων μας αφιερώνεται στη μελέτη, ανάδειξη και προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της περιοχής της Ηπείρου. Λαμβάνοντας υπόψη: α) την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, με τα τελευταία ελεύθερα ποτάμια της Ευρώπης να διατρέχουν τεράστιο κίνδυνο λόγω του σχεδιασμού καταστροφικών υδροηλεκτρικών έργων (μόνο στα Βαλκάνια σχεδιάζεται η κατασκευή περίπου 3,000 φραγμάτων, ακόμα και εντός προστατευόμενων περιοχών) β) τις ανακατατάξεις που παρατηρούνται σε εθνικό επίπεδο στο χώρο της ενέργειας (πχ. ιδιωτικοποιήσεις), εκτιμούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ποταμός Αώος/Vjosa, σε όλο του το μήκος, ένας από τους τελευταίους ελεύθερους ποταμούς της Ευρώπης, δε θα γίνει θυσία στις κερδοσκοπικές ορέξεις των επενδυτών της υδροηλεκτρικής ενέργειας.