Δεν υπάρχει Χάρτης
04/03/2020
6:00 μμ - 7:15 μμ

Location
Παλαιά σφαγεία


Το έργο «Περιοχές άνευ δρόμων και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα» και ακρωνύμιο “ROADLESS” έχει στόχο την οριοθέτηση των εκτεταμένων ΠΑΔ, ώστε να επιτευχθεί η μελλοντική εισαγωγή τους στο χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας. Η σαφής αυτή οριοθέτηση θα συνεισφέρει θετικά στην επίτευξη τριών βασικών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης